Welkom op de website van CBS De Rank.

 

U kunt hier veel informatie over onze school vinden! Wilt u eens een kijkje nemen op onze school of heeft u vragen met betrekking tot het onderwijs op onze school? U bent van harte welkom!

 

Een school waar je viert, speelt en groeit. Daar kom je tot bloei!

In onze Rank folder vindt u een uitgebreide omschrijving van onze visie op onderwijs en leren

 


  Agenda/activiteiten: 

In het nieuwe jaar gestart met veel onderwijskundige activiteiten. De thematafel is omgetoverd van kerst naar wintersferen.

  

 In januari staan de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem centraal. Daarnaast zijn we in alle groepen gestart met het eerste thema vanuit het concept Vier Keer Wijzer.

Zie ook www.vierkeerwijzer.nl met betrekking tot dit concept

Overige informatie is te lezen in de nieuwsbrieven van onze school. 

12 januari - Start thema VIER

januari - afname CITO LOVS toetsen groep 1 tot en met 8

15 januari - Volleybal Clinique

26 januari - Schoolschoonmaak