Welkom op de website van CBS De Rank.

 

U kunt hier veel informatie over onze school vinden! Wilt u eens een kijkje nemen op onze school of heeft u vragen met betrekking tot het onderwijs op onze school? U bent van harte welkom!

 

Een school waar je viert, speelt en groeit. Daar kom je tot bloei!

In onze Rank folder vindt u een uitgebreide omschrijving van onze visie op onderwijs en leren

 


  Agenda/activiteiten: 

Op donderdagavond 9 oktober hebben we kunnen genieten van een prachtige afsluiting van de Kinderboekenweek rondom het thema: FEEST!

 

We hebben kunnen genieten van een week herfstvakantie en zijn inmiddels weer opgestart op De Rank! Leren van en met elkaar staat centraal in alle groepen als ook veel activiteiten de komende periode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 oktober - Afsluiting Kinderboekenweek voor alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

 13 t/m 17 oktober - Herfstvakantie